SYSTEM DLA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH

SIEĆ SPRZEDAŻY

Brak limitu Użytkowników!

Jeśli zatrudniasz Pracowników i/lub współpracujesz z innymi Pośrednikami, każdemu możesz udostępnić system w ramach zakupionego pakietu.

Każdej osobie możesz założyć konto i nadać odpowiednie uprawnienia w zależności od charakteru pracy danej osoby. Każdy będzie logował się we własnym imieniu z zachowaniem wymagań Ustawy RODO. Pracownicy będą mieć dostęp do wszystkich polis, a Osoby współpracujące tylko do swoich.

Jeśli masz kilka biur i chcesz by ich Pracownicy mieli dostęp jedynie do polis zawieranych w ramach danego biura - możesz skorzystać z opcji Grupy. Pogrupowani Użytkownicy będą mieć wzajemny dostęp do swoich polis, a nie muszą mieć dostępu do polis całej agencji. System umożliwia także założenie kont bezosobowych do wyodrębnienia pewnej części sprzedaży - np. biuro Warszawa, sprzedaż internetowa, itp.

KONTA Użytkowników

Agent

Konto z domyślnie ustawionym dostępem tylko do polis własnych, ewentualnie do polis osób połączonych w Grupę.

Pracownik

Konto z domyślnie ustawionym dostępem do wszystkich polis Agencji oraz wszystkich współpracujących Agentów.

BIURO

Konto bezosobowe, bez dostępu do systemu. Konto organizacyjne, np. biuro Łódź, sprzedaż internetowa.

Grupa

Połączone konta, które będą mieć dostęp do polis Osób w danej grupie - do wykorzystania przy kilku biurach.

Uprawnienia Użytkowników

Do każdego z kont zostały przypisane domyślne ustawienia. Można jednak dowolnie je modyfikować w każdym czasie według potrzeb danej Agencji. Lista uprawnień obejmuje min. dodawanie, edycję i usuwanie polis, widoczność polis - tylko własnych (ewentualnie w ramach grupy) lub całej Agencji, zarządzanie siecią sprzedaży, wysyłanie wiadomości smsowych, wysyłanie wiadomości mailowych, pobieranie zestawień xls (z podziałem na poszczególne zestawienia).


Korzystamy z plików Cookies Rozumiem, zgadzam się!