SYSTEM DLA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Edyseja a RODO

Jak wiesz, RODO nakłada szereg obowiązków na tych, którzy przetwarzają dane osób trzecich. Jeśli Ty, jako Pośrednik Ubezpieczeniowy przetwarzasz dane osobowe swoich Klientów, nie tylko w imieniu Ubezpieczycieli, ale również w imieniu własnym (prowadzisz własny rejestr, przechowujesz kopie lub scany polis) stajesz się Administratorem Danych Osobowych.

Oznacza to, że:

  • musisz posiadać zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów (choćby ustne)
  • musisz stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

W odniesieniu do wymogu drugiego, możesz zdać się na wsparcie naszej fimy. Korzystając z naszego systemu, powierzasz nam przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia (czytaj niżej), a my zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nabywając dostęp do naszego systemu, zawieramy, obok podstawowej umowy o świadczenie usług internetowych, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów art. 28 ustawy RODO. Poprzez zawarcie takiej umowy powierzasz nam przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, w zakresie archiwizacji i obsługi ich ubezpieczeń z wykorzystaniem naszego systemu. Treść warunków znajdziesz tutaj.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność zgodnie z przepisami Ustawy RODO, dzięki czemu Ty nie będziesz musiał się martwić czy stosowane przez Ciebie środki są odpowiednie i wystarczające by chroniły dane Twoich Klientów.

W umowie powierzenia przetwarzania danych zobowiązujemy się do:

  • zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych na poziomie conajmniej wymaganym przepisami RODO,
  • prowadzenia bieżącego monitoringu bazy pod kątem skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz
  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie działań wykorzystujących system informatyczny EDYSEJA.
Korzystamy z plików Cookies Rozumiem, zgadzam się!