SYSTEM DLA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH

FUNKCJE

GENERATOR WYPOWIEDZEŃ

WYPOWIEDZENIE UMOWY KOMUNIKACYJNEJ NA KONIEC OKRESU UBEZPIECZENIA

Wypowiedzenie na podstawie art. 28.1.
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

URUCHOM
WYPOWIEDZENIE UMOWY KOMUNIKACYJNEJ WZNOWIONEJ AUTOMATYCZNIE

Wypowiedzenie na podstawie art. 28a.1.
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

URUCHOM
WYPOWIEDZENIE UMOWY KOMUNIKACYJNEJ PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU

Wypowiedzenie na podstawie art. 31.1.
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

URUCHOM

Regulamin korzystania z Generatora Wypowiedzeń

1. Generator służy do generowania druków wypowiedzeń umów ubezpieczeń komunikacyjnych w oparciu o przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r.

2. Generator jest bezpłatny i ogólnodostępny.

3. Dane przetwarzane w Generatorze nie są zapisywane w bazie danych.

4. Osoba korzystająca z Generatora zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Ustawy RODO.


Korzystamy z plików Cookies Rozumiem, zgadzam się!